Lahenemine liikme suurendamiseks

Esimesed võidud on käes. Tulumaksusoodustus on lihtne: riik maksab sulle kolmandasse sambasse pandud rahalt varem kinnipeetud tulumaksu tagasi. Fotosid on võimalik tasuta alla laadida.

Suu suuruse munn

Õpetajatele: Võimestav kommunikatsioon õpetaja heaolu suurendamiseks "Meeldis isiklik lähenemine, aus ja vahetu võimalus olla dialoogis. Koolitus toimub Zoomis "Pingevaba õhkkond, rahulik tempo, aeg enda tööd ja ennast üldiselt analüüsida.

Enesevõimestamine ja õppija võimestamine.

Liikmete suuruse fotod

Kuidas märgata õppija individuaalseid tugevusi. Lapsevanemate võimestamine.

Liikme suurendamise eeskirjad

Võimestav suhtlemine juhtkonna ning kolleegidega. Ohud ja riskid Õpiväljundid: on loodud strateegia enda heaolu suurendamiseks ja tööalaseks võimestamiseks, keskendudes ressurssidele ja õnnestumisele ning koostöisele suhtlusele; kasutab võimestavat kommunikatsiooni õppija toetamiseks, koostöö suurendamiseks kolleegide, lastevanemate ning juhtkonnaga; on teadlik enda sõnakasutuse ja Lahenemine liikme Lahenemine liikme suurendamiseks mõjust, kasutab võimestavat kommunikatsiooni suhtlemisel; on teadlik koostöö mõjust ja võimalustest, oskab koolikeskonnas luua ja kasutada ennast võimestavat toeringi nii enese kui ka õppija probleemide lahendamiseks; märkab, toetab ja tegutseb kaasava hariduse ideest ja põhimõttest lähtuvalt; loob koostöös huvipooltega lapsed, lapsevanemad, kolleegid, juhtkond, mentorid, kogukonna liikmed jt lahendusi õpikultuuri ja suhtluskultuuri kujundamiseks.

Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Suurenda uksi

Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga. Grupi suurus:.

Suurused sojavaelaste ja nende pereliikmete pensionide suurused