Liikme suurus poni

See tähendab, et mõned araabia hobused on ponisuurused, kuigi neid nimetatakse sageli ikkagi hobusteks. Islandi hobune on keskmiselt 13—14 käe kõrgune ja tema kehaehitus on kõrgem. Hobust ei saa pidada pideva müra käes, mis ületab 65 detsibelli. Olenditel on palju sarnasusi. Hobued ja ponid on ama liigi liikmed, Equu caballu.

Liikme suurus poni

Hobuste pidamine Andres Tuvi Hobuste pidamisele kehtestatud loomakaitsenõuded. Eesmärgiks on pidada hobuseid nii, et ei tekitaks neile asjatult valu, rahulolematust ja stressi. Hobuste pidamiseks mõeldud tallides, boksides, latrites ja muudes vajalikes ruumides tuleb kasutada materjale, mis on kergesti puhastatavad ja desinfitseeritavad.

Liikme suurus poni

Ei tohi kasutada värve ega muid hobustele mürgiseid aineid. Hobused tuleb paigutada nii, et neil oleks võimalik näha ja kuulda ümbruses toimuvat, samuti sotsiaalselt suhelda teiste hobustega.

Boksi ehitus peab olema selline, et hobusel ei oleks võimalik ennast vigastada.

Liikme suurus poni

Söötmise ja jootmise vahendid tuleb paigutada hobusele sobivalt. Talli ehitus peab olema selline, et hobust on hädaolukorras võimalik sealt kiiresti välja viia.

Liikme suurus poni

Talli sisekõrgus peab olema vähemalt hobuse turjakõrgus korrutatud 1,5, kuid Liikme suurus poni vähem kui 2,2 meetrit. Bokside vahesein peab olema sobivas kõrguses, et kõrvuti seisvad hobused ei saaks teineteist vigastada.

Liikme suurus poni

Boksi põrand peab olema selline, et eritised saavad ära voolata või imenduda allapanusse. Talli ukse Liikme suurus poni peaksid olema vähemalt: laius 1,5 m.

Liikme suurus poni

Talli ventilatsioon peab tagama piisava õhuvahetuse, et niiskus, tolm ja mürgiste gaaside sisaldus ei tõuse liiga kõrgeks. Hobust ei saa pidada pideva müra käes, mis ületab 65 detsibelli.

Hobuse boksi mõõtmed peaksid olema vähemalt: Hobuse turjakõrgus m.