Zoom Liikmete jarjekord. Müügiplatvormidele järjestamise kriteeriumide kohustused

Teisele alale panoraamimine: Full Screen Zoom Lohistage ekraani kolme sõrmega. Või kolmikpuudutage kolme sõrmega, seejärel lohistage liugurit Zoom Level. Seadete reguleerimiseks menüüst Zoom kolmikpuudutage kolme sõrmega, seejärel reguleerige soovitud funktsiooni. Näiteks on piltidel küljes tekstilised kirjeldused, video all on toodud kirjeldus videopildis juhtuva kohta, struktuursete elementide paigutus ja järjekord arvestab ekraanilugeja liikumist ekraanil ja võimaldab infot tarbida loogilises järjekorras. Fookuses oleva lingi aktiveerimiseks tuleb vajutada klaviatuuril klahvi Enter.

Võite näiteks rakenduse Photos fotode lähemalt vaatamiseks või Safari veebilehekülgede veergude laiendamiseks topeltpuudutada või näpud kokku vajutada. Saadaval on ka funktsioon Zoom, mis võimaldab suurendada ekraanil kuvatavat üle ekraani kõikide tegevuste Zoom Liikmete jarjekord. Saate suurendada tervet ekraani Full Screen Zoom või muudetava suurusega suurendusklaasi abil mingit ekraani osa Window Zoom.

Language switcher

Samuti saate kasutada funktsiooni Zoom koos VoiceOveriga. Reguleerige soovitud seadet.

Zoom Liikmete jarjekord Suurendage kodu liige

Follow Focus: jälgige valikuid, teksti Zoom Liikmete jarjekord ning sisestatavat. Smart Typing: klaviatuuri kuvamisel kuvatakse Window Zoom.

Liikmed - Vabaharidusliit

Keyboard Shortcuts: juhtige Zoomi välise klaviatuuri otseteede abil. Zoom Controller: lülitage kontroller sisse, määrake kontrolleri toiminguid ning reguleerige värvi ja läbipaistvust.

Zoom Liikmete jarjekord Fotod suurte meeste liikmete suurte suurustega

Maximum Zoom Level: lohistage taseme reguleerimiseks liugurit. Kui kasutate iPhone'i koos osutusseadmega, siis saate määrata Pointer Controli alt ka järgmisi seadeid.

Juurdepääsetavus | COVID kriisi veebileht

Zoom Pan: valige Continuous, Centered või Edges, et määrata kuidas ekraanikuva liigub osutiga. Adjust Size with Zoom: lubage Kuidas suurendada reaalajas liiget muuta suumi abil mastaapi.

  1. Müügiplatvormidele järjestamise kriteeriumide kohustused - Eesti E-kaubanduse Liit
  2. Müügiplatvormidele järjestamise kriteeriumide kohustused Euroopa Komisjon on äsja avaldanud soovituslikud suunisedmis käsitlevad platvormidel vahendatavate toodete ja teenuste järjestamise läbipaistvamaks muutmist.
  3. Kas soost on voimalik suurendada
  4. Video Kuidas teha liige
  5. Иначе и быть не .
  6. Toesti voi ei suurenda liige

Funktsiooni Zoom kasutamine Funktsiooni Zoom sisselülitamiseks topeltpuudutage ekraani kolme sõrmega või kasutage juurdepääsetavuse otseteed.

Rohkema osa ekraani nägemiseks järgige järgmisi juhiseid.

EESTI VABAHARIDUSLIIT

Suurenduse reguleerimine: topeltpuudutage kolme sõrmega ekraani pärast teist puudutust ekraanilt sõrmi tõstmataseejärel lohistage üles või alla. Või kolmikpuudutage kolme sõrmega, seejärel lohistage liugurit Zoom Level. Zoomi objektiivi liigutamine: Window Zoom Lohistage suumi objektiivi all olevat käepidet.

Teisele alale panoraamimine: Full Screen Zoom Lohistage ekraani kolme sõrmega. Seadete reguleerimiseks menüüst Zoom kolmikpuudutage kolme sõrmega, seejärel reguleerige soovitud funktsiooni.

See tähendab, et on kasutatud teatud tehnilisi vahendeid ja sisu koostamise põhimõtteid, mis aitavad kodulehe sisu tarbida nägemis- kuulmis- füüsilise- kõne- tunnetusliku- keele- õppimis- ja neuroloogiliste puudustega kasutajatel. Lisaks on võimalik info juurdepääsetavust parandada oma arvutit brauseri- ja operatsioonisüsteemi tasemel seadistades.

Show Controller: kuvage Zoom Controller. Zoom Controlleri kasutamiseks järgige järgmisi juhiseid.

Apple Footer

Menüü Zoom kuvamine: puudutage kontrollerit. Sisse või välja suumimine: topeltpuudutage kontrollerit.

Zoom Liikmete jarjekord Koige hea liikme suurus

Panoraamimine: sissesuumimisel lohistage kontrollerit. Kui kasutate funktsiooni Zoom koos Magic Keyboardiga, siis Zoomi ala järgib sisestuspunkti, hoides seda ekraani keskel.

Wolf In Sheep's Clothing Slendytubbies (Sub Español) Creepy Nightmare

Funktsiooni Zoom väljalülitamiseks topeltpuudutage ekraani kolme sõrmega või kasutage juurdepääsetavuse otseteed. Funktsiooniga Display Zoom iPhone'ides võite kuvada suuremad ekraanijuhikud.