Mis suurus toimub.

Kasv toimub siis, kui elundi funktsionaalsed rakud hakkavad vohama. Mõne aja pärast on rakkude suurus ja mass lihtsalt suurenenud. Selleks, et elundid tagaksid suure inimese keha, peavad nad mõõtmeid suurendama. Rööpküliku reegli järgi liitmisel tuleb teist vektorit nihutada nii, et mõlema vektori alguspunktid langeksid kokku.

Mis suurus toimub

Jäiga keha niisugust mehaanilist liikumist, mille puhul keha kõigi punktide trajektoorid on paralleelsed ja kujult ühesugused, nimetatakse kulgliikumiseks ehk translatoorseks liikumiseks. Kui keha kõik punktid liiguvad mööda ringjoonimille keskpunktid asetsevad ühel ja samal liikumatul sirgelsiis on tegemist mehaanilise liikumisega, mida nimetatakse pöördliikumiseks ehk rotatoorseks liikumiseks.

Mis suurus toimub

Üldjuhul koosneb jäiga keha mehaaniline liikumine kulg- ja pöördliikumisest. Pikemalt artiklis Liitliikumine Et keha või masspunkt liigub mingis keskkonnas näiteks inimene liigub Maa pinnalmis ise samuti liigub näiteks Maa liigub ümber Päikesesiis väljaspool seda keskkonda Mis suurus toimub vaatleja jälgib keha liikumist antud näites inimese liikumist ümber Päikesemida nimetatakse liitliikumiseks.

Mis suurus toimub

Kui vaatleja jälgib keha või masspunkti, mis osaleb mitmes liikumises korraga, täheldab ta ühtset liikumist mööda kindlat trajektoori. Liitliikumises osaleva Mis suurus toimub asukoha saab määrata liikumiste sõltumatuse printsiibi ehk liikumiste liitmise printsiibi ehk liikumiste superpositsiooniprintsiibi alusel.

Tehted skalaaridega

See printsiip ütleb: Keha või punktmass asukoht mis tahes hetkel on määratud nii, nagu see keha või punktmass sooritaks kõiki osaliikumisi üksteisest sõltumatult. Liitliikumise näiteks on ka vastuvoolu liikuva paadi liikumine jões, mis kannab paati pärivoolu.

  • Jõud – Vikipeedia
  • FÜÜSIKALISTE SUURUSTE MATEMAATILINE KIRJELDAMINE

Sel juhul liituvad paadi liikumine veepinna suhtes ning jõevee voolamine. Seda superpositsiooniprintsiipi kasutatakse väga tihti selleks, et lahutada mingi liikumine osaliikumisteks valitud sihtides.

Standard error of the mean - Inferential statistics - Probability and Statistics - Khan Academy