Mis hea liikme suurus

Nõukogu liikmeid valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Kõikide tehingute tegemisel võib aktsiaseltsi esindada iga juhatuse liige, kui põhikirjas pole ette nähtud teisiti.

Finantsinspektsioonil on börsifirmadele etteheiteid Finantsinspektsiooni ülevaade puudutab Foto: Liis Treimann Finantsinspektsiooni hinnang selle kohta, kuidas börsifirmad täidavad hea ühingujuhtimise tava, on hävitav selles osas, mis puudutab börsifirmade juhtide tasustamist — seal järgis head tava vaid kolm ettevõtet.

Finantsinspektsioon kirjutab, et Tallinna börsi emitendid ei avalda erinevatel põhjustel juhatusele, nõukogule ega audiitorile makstud tasusid ning tasude maksmise põhimõtteid.

ENG UNBOXING 칠성사이다 방탄 머그와 렌티큘러 포토카드 CHILSUNG CIDER X BTS MUG \u0026 LENTICULAR PHOTOCARDS 가방 꾸미기

Hea ühingujuhtimise tava näeb ette, et juhatuse liikmete põhipalk, tulemustasu, lahkumishüvitus, talle makstavad muud hüved ning preemiasüsteemid avaldatakse selges ja üheselt arusaadavas vormis emitendi veebilehel ning hea ühingujuhtimise tava aruandes.

Nõukogu esimees tutvustab juhatuse tasustamise olulisemaid aspekte ja muudatusi nendes üldkoosolekule.

Mis hea liikme suurus

Juhul kui mõne juhatuse liikme tasustamine on toimunud tavapärasest erinevatel alustel, tutvustatakse üldkoosolekule erinevusi koos nende põhjendustega. Kolm ettevõtet, kelle kohta juhatuse liikmete tasude avaldamise kohta etteheiteid polnud, olid Merko, Tallinna Kaubamaja ja Tallinna Sadam.

Ülejäänute kohta kirjutas inspektsioon järgmist: Baltika selgitab erinevate tasude maksmist, aga ei esita iga liikme kohta eraldi summasid, kuna see on konfidentsiaalne informatsioon.

Mis hea liikme suurus

Baltika on avaldanud juhatuse liikmete töötasude koondsumma. Ekspress avaldab juhatuse liikmetele makstud tasude koondsumma, iga liikme tasu eraldi ei avaldata, kuna antud informatsioon on tundlik ning pole aktsionäridele juhatuse töö kohta hinnangu andmiseks vältimatult vajalik.

Samuti ei soovita sellise informatsiooni avaldamist konkurentidele. EfTEN ei maksa juhatuse liikmetele tasusid ega ka plaani juhatuse liikmetele tasusid maksta, emitent ei põhjenda, miks on otsustatud sellise lahenduse kasuks.

Finantsinspektsioonil on börsifirmadele etteheiteid

Harju Elekter ei põhjenda tasu mitteavaldamist, emitent selgitab erinevate tasude maksmise korda ning nende suhestamist juhatuse liikmete kuupalgaga.

Avaldatakse nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasude koondsumma.

LHV esitab LHV ja tema tütarettevõtete juhatuse liikmetele makstud palkade ja muude kompensatsioonide kogusumma ning selgitab, et üksikuid tasusid ei avaldata, kuna informatsioon on isiklik ning pole juhtimiskvaliteedile hinnangu andmiseks vältimatult vajalik. Hinnangu tegemine juhtimiskvaliteedile peaks olema aktsionäri otsustada, st aktsionär otsustab ise tasu nähes, kas ta teeb selle põhjal mingi hinnangu või mitte.

Nordecon on avaldanud juhatuse liikmetele makstud koondtasu ning eraldi tasusid ei avaldata, kuna antud informatsioon on väheoluline ning liiga tundlik valitsevates konkurentsitingimustes.

Mis hea liikme suurus

OEG avaldab kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmete koondtasu ning selgitab, et eraldi tasusid ei avaldata, kuna see on tundlik isiklik informatsioon, mis ei ole ettevõtte tegevusele ja juhtimiskvaliteedile hinnangu andmiseks vältimatult vajalik.

PRFoodsi sõnul makstakse juhatuse liikmele tasu vastavalt juhatuse liikme lepingule ning see ei kuulu poolte kokkuleppel avalikustamisele.

  • Aktsiaselts – Vikipeedia
  • Liikmemaks - Hea Kodanik

Pro Kapital avaldab kogu kontserni juhatuse ja nõukogu liikmete tasu koondsumma, kuna eraldi tasude avaldamine kahjustab äriühingu huve, muutes andmed kättesaadavaks konkurentidele. SFG on seisukohal, et juhatuse liikme Mis hea liikme suurus avaldamine võib kahjustada juhatuse liikme õigusi ning ettevõtet ennast.

SFG esitab juhtorganite liikmetele makstavad kogusummad.

Liikmemaks

Skano põhjendab isikupõhiselt tasu mitteavaldamist sellega, et informatsioon on tundlik ja privaatsust kahjustav ega ole juhtimiskvaliteedile hinnangu andmiseks vajalik. Samuti on see konkurentsivõimet kahjustav. Tallink avaldab juhatuse liikmete koondsumma, kuna investorite jaoks on iga juhatuse liikme tasu suurus ebaoluline ning juhatuse liikmete jaoks on informatsiooni esitamine ebamugav. Samuti ei soovi kontsern sellist informatsiooni avalikustada oma konkurentidele.

Mis hea liikme suurus

Tallinna Vesi avaldab juhatuse liikmetele makstud tasude koondsumma, kuna eraldi tasude avaldamine on tundlik ja isiklik informatsioon ning teave ei anna aktsionäridele lisaväärtust. Trigoni juhatuse liige ei saanud Finantsinspektsiooni ülevaade käsitleb börsiemitentide ühingujuhtimise aruandeid, mis on koostatud Finantsinspektsiooni üldised etteheited 1.

Aktsiaselts

Paljud Mis hea liikme suurus esitavad teavet valikuliselt, osa emitente märgib teatud põhimõtete täitmist, kui tegelikkuses ei Mis hea liikme suurus põhimõtet järgitud. Mitu emitenti on märkinud, et kõik hea ühingujuhtimise tava aruandes mitte käsitletud punktid on täidetud, kui tegelikkuses on veel põhimõtteid, mida ettevõte ei järgi, kuid hea ühingujuhtimise tava aruandes ei ole ettevõte mittejärgimist avalikustanud ega selgitanud.

Enamikul emitentidel on puudu põhjalik ja argumenteeritud selgitus selle kohta, miks emitent ei järgi hea ühingujuhtimise tava. Osa põhimõtete mittejärgimist selgitatakse põhjalikult, teiste põhimõtete mittejärgimist ei selgitata üldse. Juhtimis- ja järelevalveorganite ning nende komisjonide koosseisu ja töökorralduste kirjeldust on mitmel emitendil kirjeldatud minimaalselt, ainult ühe lausega, mõni emitent on jätnud kirjeldamata näiteks auditikomitee tegevuse.

Emitendid ei avalda erinevatel põhjustel juhatusele, nõukogule ega audiitorile makstud tasusid ning tasude maksmise põhimõtteid.

Mis hea liikme suurus